Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019

BHXH tỉnh đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

In

Tính đến hết tháng 31/12/2016, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn là 926.537 người (bao gồm thân nhân sỹ quan quân đội), đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 71,86% (chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ giao là 72,5%).

Trong đó, số học sinh, sinh viên tham gia BHYT là 227.590, đạt tỷ lệ 87,36% tổng số học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Chưa hoàn thành kế hoạch theo chỉ đạo tại văn bản số 4689/UBND-VX3 ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 29/07/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Mặt khác, số người thuộc hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT là 424 người, có tỷ lệ tham gia BHYT rất thấp so với tổng số người thuộc hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Năm 2017, theo kế hoạch được giao, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 77,8% trong đó 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; để hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2017, BHXH tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ lên 100% mức đóng BHYT (trong đó, theo quy định ngân sách nhà nước đã hỗ trợ 30%, Quỹ kết dư BHYT năm 2015 hỗ trợ thêm 70%) cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số gốc địa phương và nâng mức hỗ trợ lên 50% mức đóng BHYT (trong đó, theo quy định ngân sách nhà nước đã hỗ trợ 30%, Quỹ kết dư BHYT năm 2015 hỗ trợ thêm 20%) cho người thuộc hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2018 trở đi, đề nghị HĐND và UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng nói trên (trong trường hợp Quỹ BHYT không có kết dư), đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao giai đoạn 2016-2020.

Trần Sơn


Các tin khác

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 42Theo tuần: 220Theo tháng: 2015