Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

In

Ngày 19/12/2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 2099/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2017 cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo hướng dẫn của nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ, Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng như sau:

Kể từ ngày 01/01/2017, mức tiền lương, tiền công tối thiểu đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

- Mức  3.320.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

- Mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc các huyện Di Linh, Đức Trọng.

- Mức 2.580.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc các huyện còn lại.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, rà soát xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và mức lương trả cho người lao động cho phù hợp, theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới nêu trên.

Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công trên hợp đồng, làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho từng người lao động theo đúng thang lương, bảng lương của đơn vị kể từ tháng 01/2017.

Lưu ý:

Mức lương tối thiểu vùng chỉ dùng ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất, trong điều kiện lao động bình thường ở các đơn vị sử dụng lao động.

Đối với người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề), mức lương trên hợp đồng thấp nhất cũng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

-  Người lao động ký hợp đồng tại văn phòng hoặc trụ sở chính đóng tại tỉnh Lâm Đồng nhưng làm việc ở vùng khác thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại địa điểm làm việc ghi trong hợp đồng để điều chỉnh lại tiền lương, tiền công trên hợp đồng, làm căn cứ đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN.

Download văn bản 2099/BHXH-QLT

Trần Sơn


Các tin khác

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346803
Hôm nay: 16Theo tuần: 185Theo tháng: 1022