Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra

In

Tính đến ngày 30/11/2016, tổng số nợ là 216 tỷ đồng, trong đó số nợ của khối doanh nghiệp là trên 61 tỷ đồng, trong đó nợ của các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài là 12 tỷ, chiếm tỷ trọng 19,6% số nợ của khối doanh nghiệp.

Trong năm 2016, BHXH tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kiểm tra được 122 đơn vị sử dụng lao động nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN kéo dài. Qua kiểm tra đã đôn đốc thu hồi 2.962 triệu đồng nợ BHXH, BHYT, BHTN; truy thu 450 triệu đồng của 44 đơn vị do chưa đăng ký tham gia hoặc đóng BHXH, BHYT, BHTN chưa đúng thời gian và mức lương  cho người lao động;

BHXH tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 54 Doanh nghiệp, yêu cầu tham gia BHXH, BHYT, BHTN đối với 244 lao động; truy thu số tiền là 1.091 triệu đồng do đơn vị chưa đăng ký tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; đôn đốc thu hồi số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 706.346.813 đồng; Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH đối với 01 đơn vị, số tiền là 37 triệu đồng.

BHXH các huyện, thành phố đã phối hợp với Phòng Lao động TBXH, Liên đoàn Lao động, Phòng Y tế, Công an huyện, Phòng Nội, vụ, kiểm tra liên ngành tại 78 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra đã đôn đốc thu hồi số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 151 triệu đồng; truy thu 55 triệu đồng do đơn vị sử dụng lao động báo tăng lao động tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN không kịp thời .

Để đẩy mạnh giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN, trong tháng 12/2016, BHXH tỉnh đã thành lập 4 đoàn thanh tra đột xuất 52 doanh nghiệp có số nợ BHXH, BHYT, BHTN trên 3 tháng; đồng thời, Tổ công tác liên ngành kiểm tra thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh phối hợp với phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm tra tại 6 doanh nghiệp; phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động có số tiền nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cao.

Với các giải pháp quyết liệt giảm tỷ lệ nợ đến mức thấp nhất, qua đó bảo vệ quyền lợi của người lao động về thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Trần Sơn

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346803
Hôm nay: 14Theo tuần: 183Theo tháng: 1020