Thứ Tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN tại Lâm Đồng

In

 

Tính đến thời đến 31/10/2018, tổng số người tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) là 1.049.518 người, trong đó:

+ Tham gia BHXH bắt buộc: 84.641 (cùng kỳ năm 2017 là 82.390) người, đạt 95,89% kế hoạch năm, tăng 2,73% với 2.251 người so với cùng kỳ năm 2017.

+ Lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BH thất nghiệp) là 73.228 (cùng kỳ năm 2017 là 69.939) người, đạt 93,93% kế hoạch năm, tăng 4,7% với 3.289 người so với cùng kỳ năm 2017;

+ Tham gia BHXH tự nguyện: 1.166 (cùng kỳ năm 2017 là 1.487) người, đạt 46,49% kế hoạch năm, giảm 321 người so với cùng kỳ năm 2017;

+ Tham gia BHYT (bao gồm cả lao động đồng thời cùng tham gia BHXH, BHYT): 1.048.352 (cùng kỳ năm 2017 là 997.188) người, đạt 96,34% kế hoạch năm, tăng 5,13% với 51.164 người so với cùng kỳ năm 2017.

Trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp thành lập mới được cấp mã số thuế do Cục thuế tỉnh cung cấp, BHXH tỉnh đã thông báo cho 5.748 doanh nghiệp đề nghị tham gia BHXH, phân công viên chức trực tiếp đến các doanh nghiệp để tổ chức khai thác, phát triển đối tượng; hàng tháng, cử chuyên quản thu đến các cơ quan, đơn vị để đối chiếu lao động và đôn đốc thu nợ, phát triển đối tượng tham gia. Qua đó, đã khai thác mới được 372 doanh nghiệp với 1.467 lao động.

Việc thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của các ĐV SDLĐ và người lao động (NLĐ):  Số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN từ đầu năm đến tháng hết 10/2018 là 1.732.208 (năm 2017: 1.631.885) triệu đồng, đạt 81,52% kế hoạch năm được giao; so với cùng kỳ năm 2017 tăng 6,15% với 100.323 triệu đồng;

Trong đó:

- Thu BHXH bắt buộc 959.374 triệu đồng, đạt 83,68% kế hoạch năm.

- Thu BHXH tự nguyện 6.994 triệu đồng, đạt  54,64% kế hoạch năm.

- Thu BH thất nghiệp 66.720 triệu đồng, đạt  83,75% kế hoạch năm.

- Thu BHYT 694.943 triệu đồng, đạt 78,44% kế hoạch năm.

Dự kiến đến hết năm thu được 2.125 tỷ đồng, đạt 100,004% kế hoạch thu được giao năm 2018.

Tuy nhiên số nợ BHXH, BHYT, BHTN còn ở mức cao so với chỉ tiêu được giao. Tính đến hết tháng 10 năm 2018, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 96.428 triệu đồng, bằng 4,54% kế hoạch thu trong năm; so với cùng kỳ năm 2017 tỷ lệ nợ giảm 1,37% (tỷ lệ nợ cùng kỳ năm 2017 là 5,91%), gồm có:

- Nợ BHXH là 65.354 triệu đồng (trong đó: 792 ĐV SDLĐ nợ BHXH dưới 1 tháng với số tiền là 13.102 triệu đồng; có 851 ĐV SDLĐ nợ BHXH từ 1 tháng đến dưới 6 tháng với số tiền là 27.496 triệu đồng; có 385 ĐV SDLĐ nợ BHXH từ 6 tháng trở lên với số tiền là 24.113 triệu đồng).

- Nợ BHTN 2.948 triệu đồng.

- Nợ BHYT là 28.126 triệu đồng (trong đó số tiền Ngân sách địa phương nợ là 21.830 triệu đồng).

Số nợ hàng tháng cao so với yêu cầu của BHXH Việt Nam là do ngân sách của địa phương không chuyển đủ kinh phí tạm ứng cho cơ quan BHXH theo quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế và Tài chính. Mặt khác, ngoài một số doanh thuộc diện gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có những doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, nợ đọng kéo dài; nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đa số các doanh nghiệp này đều chậm đóng tối thiểu 1 tháng để chiếm dụng vốn cho sản xuất kinh doanh.

Trần Sơn

 


Các tin khác

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347533
Hôm nay: 10Theo tuần: 277Theo tháng: 1792