Thứ Tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng ngừng cấp phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2019

In

 

Theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thì không quy định trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc in và cấp phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Vì vậy, ngày 12/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn số 1558/BHXH-CĐBHXH gửi đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng sẽ ngừng cấp phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Các quyển Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã sử dụng và chưa sử dụng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bàn giao lại cho Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố nơi cấp phôi trước ngày 20/01/2019 để theo dõi, quản lý theo quy định.

Đồng thời, nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động và việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội kịp thời, theo đúng quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và các loại giấy tờ làm căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế./.

HD

 

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347533
Hôm nay: 8Theo tuần: 275Theo tháng: 1790