Thứ Năm, ngày 23 tháng 05 năm 2019

Lâm Đồng phấn đấu đạt khoảng 30% lực lượng lao động tham gia BHXH vào năm 2030

In
Ngày 10/10/2018, Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH.

Ảnh minh họa.

 

Theo đó, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đề ra những mục tiêu cho từng giai đoạn.

Cụ thể, năm 2021 phấn đấu có khoảng 13% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 0,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 12% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 25% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80%;

Năm 2025 phấn đấu có khoảng 20% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 18% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 30% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 87%.

Năm 2030 phấn đấu khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 35% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%.

Để đạt được mục tiêu đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung tại Nghị quyết số 28-NQ/TW và Kế hoạch của Tỉnh ủy; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với địa phương, đơn vị nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ về cải cách chính sách BHXH trong tình hình mới. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể…/.

 

PT

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

348099
Hôm nay: 22Theo tuần: 372Theo tháng: 2038