Thứ Bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

In

Tính đến ngày 31/8/2018, toàn tỉnh Lâm Đồng có 1.031.560 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Trong đó:

Số người tham gia BHXH bắt buộc là 83.832 người, đạt 94,97 kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.005 người, đạt 40,07% so với kế hoạch; Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 72.403 người, đạt 92,87%  so với kế hoạch; Số người tham gia BHYT là 1.030.555 người, đạt 94,71% so với kế hoạch.

Đối với chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018; chỉ đạo của đồng chí Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại Hội nghị triển khai chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, hiện nay đạt 78,49% dân số tỉnh Lâm Đồng năm 2018, còn thiếu 4,11% dân số tham gia bảo hiểm y tế so với chỉ tiêu được giao (tương đương gần 56.631 người chưa tham gia).

Một số địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp như: Thành phố Đà Lạt đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 74,22%, thiếu 7,58% với 17.403 người dân tham gia BHYT; huyện Đức Trọng đạt 75,1%, thiếu 4,9% với 9.062 người; thành phố Bảo Lộc đạt 72,9%, thiếu 5,1% với 8.350 người; huyện Cát Tiên đạt 70,04%, thiếu 11,96% với 4.858 người; huyện Bảo Lâm đạt 76,05%, thiếu 3,55% với 4.320 người.

Để đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN và BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan Thuế cùng cấp để nhận danh sách các doanh nghiệp có quyết toán thuế; thông báo yêu cầu doanh nghiệp tham gia BHXH, đồng thời xây dựng kế hoạch cử chuyên quản thu đến trực tiếp để khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHTN.

Đối với đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV): BHXH các huyện đã tham mưu văn bản chỉ đạo thực hiện BHYT HSSV, đảm bảo 100% HSSV có thẻ BHYT.

Đối với đối tượng hộ gia đình và hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đúng đối tượng (hộ gia đình và hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình ) tại các khu dân cư, đẩy mạnh và chú trọng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Lâm Đồng, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lâm Đồng liên tục tuyên truyền về quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện tiếp tục chú trọng trong công tác tuyên truyền đồng thời kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển đối tượng Hộ gia đình tham gia BHYT của các đại lý thu để kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng năm 2018.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện và BHYT, cơ quan BHXH tiếp tục tăng cường mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức treo biển hiệu đại lý cho các đại lý thu trên địa bàn tỉnh./.

Trần Sơn

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347805
Hôm nay: 81Theo tuần: 518Theo tháng: 1753