Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

In

Ngày 23 tháng 8 vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Y tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phan Văn Đa, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo BHXH tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, các phòng nghiệp vụ Y, Dược thuộc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, trưởng phòng Tài chính kế toán của 20 cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH; đại diện lãnh đạo BHXH các huyện, thành phố và đại diện cán bộ giám định thuộc BHXH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

6 tháng đầu năm 2018 với sự nỗ lực, cố gắng quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của cơ quan BHXH từ tỉnh đến cơ sở, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa BHXH tỉnh với Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình KCB phục vụ người có thẻ BHYT đến KCB. Thực hiện giám sát, quản lý và sử dụng quỹ BHYT an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đi đôi với việc đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT. Tổng số người tham gia BHYT trong toàn tỉnh là: 1.029.166 người, tăng 11,76% so với 6 tháng đầu năm 2017, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 78,44% dân số; số thu BHYT là 403.095 triệu đồng, đạt 45,5% kế hoạch thu của năm; Tổng số người đi KCB BHYT 6 tháng đầu năm 2018 là 1.058.133 lượt; chi phí KCB là 472.034 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2017, tổng số lượt người đi KCB tăng 10%; chi phí KCB tăng 28%.


(Quang cảnh hội nghị)

Hội nghị cũng đã ghi nhận và giải đáp những khó khăn vướng mắc của các cơ sở KCB như: thủ tục KCB BHYT vẫn còn rườm rà, việc kết nối liên thông dữ liệu KCB và việc chuyển dữ liệu hằng ngày lên hệ thống thông tin giám định BHYT còn gặp khó khăn do hệ thống mạng không ổn định, chạy chậm nhất là tại các cơ sở KCB vùng sâu, vùng xa; vấn đề chuyển tuyến, trần đa tuyến đến, chất lượng thẻ  BHYT kém...Và đã đề ra những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng KCB, chất lượng phục vụ người bệnh, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính đặc biệt là mở rộng thêm các bàn khám, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, giảm thiểu phiền hà cho người bệnh, cải cách quy trình KCB, quy trình giám định của cơ quan BHXH, đảm bảo thuận tiện nhất cho người bệnh, hướng tới sự hài lòng cho người tham gia BHYT.

(Đồng chí - Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Phan Văn Đa - phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai ngành cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác KCB phục vụ người bệnh không để tình trạng người bệnh phải chờ đợi, tình trạng thiếu thuốc... quản lý và sử dụng quỹ BHYT được giao đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm nhưng phải đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người có thẻ BHYT đi KCB. Phối hợp với Sở Tài chính  kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ và thông báo cho từng cơ sở KCB nguồn quỹ KCB BHYT trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao; Kịp thời xử lý phần vượt quỹ, vượt trần năm 2017 trong quy định cho phép; Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với từng cơ sở KCB trong công tác KCB, việc quản lý và sử dụng nguồn quỹ KCB được giao. Phối hợp tốt trong công tác đấu thầu thuốc, VTYT đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Phối hợp trong việc kết nối liên thông và gửi dữ liệu KCB BHYT hằng ngày lên cổng thông tin giám định BHYT đảm bảo kịp thời, chính xác theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam. Kịp thời báo cáo UBND những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết của hai ngành. Riêng đối với ngành y tế, phó chủ tịch nhấn mạnh phải tiếp tục cho cán bộ y tế đi đào tạo chuyên khoa nhất là các chuyên khoa còn thiếu như gây mê hồi sức...; Đào tạo nâng cao, chuyên sâu...để sớm có nguồn lực phục vụ cho ngành. Các phòng nghiệp vụ Y, Dược của Sở Y tế khẩn trương có văn bản hướng dẫn bổ sung các quy định chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế cho các cơ sở KCB trực thuộc trong việc kê đơn, cấp thuốc,chỉ định các DVKT trong KCB.

Thay mặt cho lãnh đạo hai ngành, đồng chí Bùi Thị Nga Giang - phó giám đốc BHXH tỉnh đã tiếp thu và ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác KCB, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHYT, tiếp tục bàn những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng KCB, chất lượng phục vụ người bệnh, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT đi KCB; đi đôi với việc quản lý, sử dụng nguồn quỹ BHYT được UBND tỉnh giao trong năm 2018 thiết thực, có hiệu quả./.

PT.

 

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 37Theo tuần: 215Theo tháng: 2010