Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH

In

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi BHXH Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân tham gia BHXH tự nguyện.

 

Ngày 29/6/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6158/VPCP-QHĐP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XHH chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 134/2015/Đ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, trong đó có nông dân.

Ảnh minh họa, nguồn Internet.

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân trong thực hiện chính sách BHXH, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị BHXH Việt Nam:

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH tự nguyện 6 tháng đầu năm 2018 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện nói chung và đối với nông dân nói riêng theo quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2016/TT-LĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ LĐ-TB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.

Báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện và thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện nói chung và đối với nông dân nói riêng. Những kiến nghị, đề xuất của cơ quan BHXH trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng có công văn trả lời BHXH Việt Nam về một số vướng mắc trong thực hiện chế độ BHXH đối với NLĐ.

Về việc giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau đối với NLĐ được thực hiện theo quy định tại Điều 29 của Luật BHXH; Điều 7 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ LĐ-TB&XH.

Căn cứ quy định tại văn bản nêu trên, đối với NLĐ có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau (bao gồm cả thời gian ốm đau do mắc bệnh thông thường và mắc bệnh cần chữa trị dài ngày) từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì đủ điều kiện được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tối đa trong một năm được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 29 của Luật BHXH.

Việc tính thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với trường hợp NLĐ nghỉ việc không hưởng lương thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 4 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị BHXH Việt Nam căn cứ quy định của Luật BHXH và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật để thực hiện chế độ ốm đau đối với NLĐ theo đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị BHXH Việt Nam tổng hợp, đề xuất xử lý trong quá trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về BHXH và pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

 

Theo BHXH VN

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 42Theo tuần: 220Theo tháng: 2015