Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ.

In

Nhằm tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu và chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tiếp tục duy trì và cải tiến trong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2008 về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng kết nối mạng WAN từ Bảo hiểm xã hội tỉnh với Bảo hiểm xã hội 12 huyện và với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Dữ liệu được quản lý tập trung tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các hoạt động được thực hiện thông qua các phần mềm nghiệp vụ.

Năm 2015, đã tổ chức tập huấn cho trên 2000 đơn vị SDLĐ trong giao dịch điện tử đối với hồ sơ thu nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Từ năm 2016, đa số các doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đối với hồ sơ thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội qua đó giảm thời gian giao dịch, tiết kiệm chi phí đi lại và tránh các hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra.

Từ năm 2017, giảm thời gian in và cấp thẻ BHYT cho người lao động từ 7 ngày xuống 5 ngày đối với cấp mới và từ 5 ngày xuống còn 3 ngày đối với cấp lại thẻ BHYT; giảm thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày xuống còn 5 ngày trong trường hợp cấp mới.

Hàng năm, thực hiện quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với các cơ quan, ban, ngành tổ chức thanh, kiểm tra các đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt (trừ các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN).

Nhằm tăng cường công khai minh bạch thông tin, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng thường xuyên cập nhật nội dung cho website (http://bhxhlamdong.gov.vn/) để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính (thủ tục ISO) được kịp thời bổ sung khi có thay đổi; công bố danh mục cơ sở khám chữa bệnh ban đầu để phục vụ doanh nghiệp đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế  cho người lao động.

Ngoài ra, hàng tháng Bảo hiểm xã hội tỉnh thông báo số liệu đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các doanh nghiệp thông qua phần mềm giao dịch hồ sơ điện tử; gửi các văn bản, giấy tờ liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên website Bảo hiểm xã hội tỉnh và email của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả của chính quyền điện tử, hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đang hướng đến mức độ 4. Tổng số đơn vị sử dụng lao động đăng ký và thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử qua mạng internet với cơ quan Bảo hiểm xã hội là 2.902 trong đó doanh nghiệp đăng ký là thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trên 800 đơn vị; Tổng số thủ tục hành chính thực hiện qua mạng là 09 bộ thủ tục; cắt giảm thời gian tối đa (một số thủ tục) là 07 ngày làm việc so với quy định. Theo kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến năm 2020 sẽ giảm tổng số thời gian giao dịch giữa các doanh nghiệp với ngành Bảo hiểm xã hội là 49 giờ/năm.

Ngoài ra, từ năm 2015 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống Bưu điện công ích đối với các đơn vị sử dụng lao động (kinh phí do cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng thanh toán) nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị sử dụng lao động và người dân nói chung, các doanh nghiệp và người lao động nói riêng được thuận lợi trong việc giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; Phát triển Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng công tác giám định bảo hiểm y tế, đặc biệt là giám định điện tử để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi người bệnh bảo hiểm y tế. khi có hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tổ chức triển khai trên địa bàn tỉnh./.

Trần Sơn

 

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346802
Hôm nay: 2Theo tuần: 171Theo tháng: 1008