Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII

In

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam được đề ra tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức chiều 04/7/2018. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường Vụ; Uỷ viên BCH; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương; sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thông qua Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khoá XII; Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khoá XII.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Nga cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, Đảng uỷ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam để cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng, ban hành chương trình làm việc năm 2018 của BCH, Ban Thường vụ, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng bộ cơ quan; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và bình xét khen thưởng năm 2017; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ thời gian theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Nga báo cáo tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng uỷ đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; lãnh đạo các tổ chức Đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo nguyên tắc hoạt động của Đảng trong mọi hoạt động và từng bước đưa hoạt động của cấp uỷ đi vào nền nếp, chuyên nghiệp hơn, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Việc thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo, bước đầu đã tạo được những tác động tích cực, lan toả trong xã hội, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ, tổ chức Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động, bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Nguyễn Thị Nga cho biết, Đảng uỷ cơ quan BHXH sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao như: Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu mở rộng cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 và 4; nghiên cứu, sửa đổi các quy trình quản lý các lĩnh vực nghiệp vụ của Ngành; cập nhật, hoàn thiện việc cấp mã số BHXH cho người tham gia; hoàn thiện dữ liệu và trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định; nghiên cứu về mẫu và quy trình kiểm soát dữ liệu cấp và quản lý thẻ BHXH, thẻ BHYT điện tử; phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT dưới nhiều hình thức, đồng bộ và hiệu quả...

Về công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm, Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ thời gian theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2018 trên Cổng thông tin điện tử, Báo, Tạp chí của Ngành; nắm bắt, phản ánh kịp thời dư luận xã hội; đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ, lãnh đạo cấp uỷ; phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan tập trung triển khai đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; thực hiện tốt việc quản lý đảng viên, kiện toàn, bổ sung cấp uỷ các tổ chức đảng; hoàn thành Đề án vị trí việc làm; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chủ động tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các báo cáo, chương trình, kế hoạch của Đảng uỷ. Trong đó tập trung thảo luận về vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng, ban hành chính sách; nghiên cứu, tham gia xây dựng Nghị quyết của Đảng uỷ cơ quan nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá XII, đặc biệt là Nghị quyết số 28-NQ/TW về Cải cách chính sách BHXH...

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, BCH, các cấp uỷ trực thuộc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Bí thư Đảng uỷ yêu cầu các uỷ viên Ban Thường vụ, BCH, các Ban của Đảng và các cấp uỷ trực thuộc chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII, đặc biệt là Nghị quyết số 28-NQ/TW về Cải cách chính sách BHXH bằng việc cụ thể hoá thành chương trình hành động, bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. “Việc triển khai thực hiện nghị quyết này sẽ là cuộc cách mạng, thay đổi về cách thức hoạt động, giúp nâng cao vai trò, vị thế của Ngành, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội cho đất nước”, Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh.

 

Theo BHXH VN

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347248
Hôm nay: 41Theo tuần: 434Theo tháng: 434