Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Giao ban thực hiện chính sách BHYT năm 2018 khu vực phía Nam

In

Trong 03 ngày (31/5 đến 2/6/2018), tại TP. Hồ Chí Minh, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách BHYT năm 2018 khu vực phía Nam. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

 

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chia sẻ những khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện công tác BHYT và nhấn mạnh, để triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT năm 2018, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, đồng thời đảm bảo quản lý, sử dụng Quỹ BHYT đạt hiệu quả cần tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHYT bền vững. Toàn ngành tập trung nhân lực, thời gian để hoàn thành thẩm định quyết toán đúng tiến độ; phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB điều hành và thực hiện hiệu quả dự toán chi KCB BHYT năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ giao; đổi mới phương pháp giám định theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý chi KCB BHYT và phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Toàn ngành cần tập trung vào một số nội dung chính như: Rà soát kiểm tra nội dung hợp đồng đã ký kết và giám định thực hiện hợp đồng KCB; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác giám định tại cơ quan BHXH, tại cơ sở KCB theo đúng quy trình giám định; tập trung phân tích, đánh giá chi phí KCB và định hướng các vấn đề cần tập trung giám định; bố trí cán bộ giám định thường trực tại các cơ sở KCB; kiểm soát chặt chẽ danh sách đăng ký hành nghề khám chữa bệnh; tham gia tích cực và hiệu quả công tác đấu thầu thuốc và VTYT; đẩy mạnh và hiệu quả hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong công tác giám định; thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức, thực hiện BHYT trong KCB; phối hợp với cơ sở KCB rà soát và thực hiện cải cách hành chính trong khám, chữa bệnh BHYT, giảm phiền hà cho người bệnh….

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn nhấn mạnh, năm 2017, công tác thực hiện chính sách BHYT đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, trong đó nhiều địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT đến năm 2020 tiến tới BHYT toàn dân, góp phần đảm bảo lưới an sinh, đáp ứng được yêu cầu KCB, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT. Tuy nhiên, thực hiện chính sách BHYT; trong đó có KCB BHYT đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức vô cùng to lớn. Giám định viên, lãnh đạo phụ trách BHYT đang chịu áp lực lớn về công việc, trách nhiệm, dư luận xã hội.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn mong muốn, Hội nghị sẽ là cơ hội để những người làm công tác BHYT trao đổi những khó khăn, vướng mắc0 chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn từ đó đưa ra được những giải pháp trong triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu và mục tiêu đề ra.

Đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHYT năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng chí Lê Văn Phúc, Phó trưởng ban Phụ trách, Ban Chính sách Y tế, BHXH Việt Nam cho biết, tính đến ngày 31/12/2017, số đối tượng tham gia BHYT là 79,9 triệu người, tăng khoảng 4 triệu người so với năm 2016, đạt tỷ lệ 100,1% so với kế hoạch Chính phủ giao và tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 85,6%. Trong đó, 22 địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT trên 90% dân số; 24 tỉnh, thành phố còn lại đạt tỷ lệ bao phủ BHYT dưới 82,2% dân số. Tất cả các địa phương đề đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg.

Quang cảnh Hội nghị.

Tính đến hết tháng 3, số đối tượng tham gia BHYT là 80,6% triệu người, tăng 0,7 triệu người so với năm 2017, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86% trong đó có 27 tỉnh, thành phố tỷ lệ bao phủ dưới 85% dân số.

Tổng số tiền thu BHYT là 79.146 tỷ đồng, đạt 97,5% so với kế hoạch Chính phủ giao. Số nợ BHYT là 2.186 tỷ đồng, bằng 2.76% tổng thu BHYT, trong đó 30% là nợ ngoài ngân sách. Tính đến 31/3/2018, tổng số tiền thu BHYT là 18.441 tỷ đồng, đạt 20,6 so với kế hoạch Chính phủ giao.

Năm 2017, số cơ sở y tế mới tham gia KCB BHYT là 189 cơ sở. Trong đó, có 97cơ sở y tế công lập, 92 cơ sở y tế tư nhân. Trong số 97 cơ sở y tế công lập có 06 bệnh viện chuyên khoa, 12 bệnh viên đa khoa, 54 bệnh xá, 6 phòng khám chuyên khoa, 11 phòng khám đa khoa, 5 trung tâm y tế, 2 phòng khám y tế cơ quan. Số cơ sở y tế tư nhân gồm 03 bệnh viên chuyên khoa, 10 bệnh viên đa khoa, 79 phòng khám đa khoa.

Năm 2017 có 168 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT tăng 14% so với năm 2016. Trong đó, số lượt KCB ngoại trú là 152,8 triệu lượt tăng 15% và số lượt KCB nội trú là 15,3 triệu lượt tăng 9% so với năm 2016. Số chi KCB BHYT tăng thêm 30% so với năm 2016. Năm 2016 tần suất KCB là 1.9 lượt khám/thẻ/năm; năm 2017 là 2.1 lượt khám/thẻ/năm; trong đó tần suất KCB nội trú năm 2017 tăng 0.01 lượt. Như vậy, số đối tượng tham gia BHYT năm 2017 tăng 4,036 triệu so với năm 2016 nhưng số lượt KCB tăng 21,085 triệu người.

Theo số liệu trên Hệ thống thông tin BHYT, 04 tháng đầu năm 2018, có 53.065 nghìn lượt KCB (chiếm 31,5% số lượt tham năm 2017) với số chi KCB là 28.783,9 tỷ đồng, chiếm 32% dự toán Chính phủ giao. BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp như đẩy mạnh số người tham gia BHYT trên cơ sở nguồn quỹ được sử dụng; thường xuyên báo cáo với UBND tỉnh về tình hình sử dụng quỹ BHYT và đề xuất các giải pháp kiểm soát chi phí KCB, năng ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT... Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã thành lập 3 đoàn công tác hỗ trợ trực tiếp rà soát chi phí KCB BHYT tại 8 tỉnh có tỷ lệ bội chi cao, chi phí gia tăng bất thường.

Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu tham gia cùng trao đổi, thảo luận về các nội dung như: Những vấn đề cần lưu ý trong thực hiện những quy định mới ban hành năm 2017-2018; Tình hình phân bổ dự toán chi KCB BHYT năm 2018 theo Quyết định 17 của Thủ tướng Chính phủ và giải pháp điều hành dự toán chi KCB BHYT năm 2018; Một số lưu ý trong thẩm định vượt quỹ KCB, nguyên nhân khách quan được thanh toán ngoài trần đa tuyến đến năm 2017 và định hướng quyết toán chi KCB năm 2018; Những vấn đề phát hiện qua công tác kiểm tra, thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT đối với các cơ sở KCB; Kết quả công tác tham gia đấu thầu, quản lý thanh toán chi phí thuốc năm 2017 – những tồn tại và giải pháp khắc phục trong năm 2018; Đánh giá tình hình quản lý, thanh toán vật tư y tế năm 2017; yêu cầu, giải pháp quản lý vật tư y tế năm 2018; Đổi mới mô hình tổ chức thực hiện công tác giám định BHYT gắn với giám định điện tử; Nâng cao hiệu quả kiểm soát chi phí KCB BHYT trên Hệ thống giám định gắn với giám định điện tử...

BHXH các tỉnh, thành phố cũng đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ như giao dự toán chi phí KCB, tổ chức giám định gắn với giám định điện tử. Đồng thời, đưa ra những khó khăn, thách thức và giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao./.

 

Theo BHXH VN

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 38Theo tuần: 216Theo tháng: 2011