Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Công tác TTĐN Ngành BHXH: Nỗ lực tạo chuyển biến căn bản

In

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh vừa ký Quyết định số 413/QĐ-BHXH ngày 29/3/2018 về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Ngành năm 2018.

 

Theo nội dung kế hoạch, các hoạt động TTĐN được tổ chức nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và hoạt động của BHXH Việt Nam đến với cộng đồng trong và ngoài nước; tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác TTĐN và hoạt động đối ngoại của Ngành, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của BHXH Việt Nam trong lĩnh vực an sinh xã hội trên trường quốc tế; tập trung thống nhất quản lý và tăng cường phối hợp trong công tác TTĐN của Ngành BHXH.

Nội dung Kế hoạch gồm: Xây dựng và xuất bản ấn phẩm, tài liệu, sản phẩm quảng bá BHXH Việt Nam với nhiều hình thức và ngôn ngữ khác nhau; tập trung đẩy mạnh truyền thông đa phương tiện; tổ chức các kênh đối thoại chính sách; đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp, chỉ đạo, thực hiện; báo cáo, đánh giá công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

BHXH Việt Nam giao Vụ Hợp tác Quốc tế là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan trong danh mục thực hiện công tác TTĐN của BHXH Việt Nam năm 2018, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả của các đơn vị trình lãnh đạo Ngành theo quy định; giao Trung tâm Truyền thông phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh liên quan triển khai lồng ghép các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại trong kế hoạch hoạt động tuyên truyền chung của Ngành, phối hợp hướng dẫn công chức, viên chức làm đầu mối TTĐT tổ chức thực hiện; giao BHXH các tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch TTĐN và bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho các hoạt động TTĐN, chỉ đạo tổ chức thực hiện và báo cáo về BHXH Việt Nam theo quy định…

 

Theo BHXH VN

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346803
Hôm nay: 13Theo tuần: 182Theo tháng: 1019