Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các doanh nghiệp mới thành lập

In

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 650/KH-BHXH về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2018.

 

Ảnh minh họa.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là nhằm triển khai có hiệu quả công tác giáo dục, nâng cao ý thức chủ động nghiên cứu, học tập của CCVC trong Ngành về pháp luật; nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân.

Toàn Ngành sẽ tập trung phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong năm 2017-2018 và các văn bản có liên quan đến hoạt động của Ngành, trong đó có các quy định pháp luật về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Đội ngũ CCVC ngành BHXH cũng được BHXH Việt Nam yêu cầu bám sát nội dung trong các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp về phổ biến giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2018. Đồng thời, gắn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; thực hiện thường xuyên, liên tục và được xây dựng trong chương trình công tác của cơ quan BHXH các cấp.

Đặc biệt, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần cụ thể, dễ hiểu, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Chú trọng tuyên truyền, phố biến các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, các quy định về TTHC trong lĩnh vực BHXH cho các doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn...

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2018 được ban hành sâu rộng tới tất cả các vụ, ban trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, CCVC và lao động hợp đồng ngành BHXH và các tổ chức, cá nhân.

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành năm 2017-2018 như: Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành (tập trung phổ biến các chính sách có hiệu lực từ năm 2018); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Việc làm; Luật ATVSLĐ…

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn chuyên sâu các quy định của Bộ luật Hình sự liên quan lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và Luật Phòng chống tham nhũng. Tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” kết hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng gắn với tổng kết 5 năm mô hình Ngày Pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và kết quả cải cách TTHC của Ngành theo Nghị quyết số 19 của Chính phủ trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Trang TTĐT của BHXH các tỉnh, thành phố, Báo BHXH, Tạp chí BHXH và các phương tiện truyền thông đại chúng. Đảm bảo các đơn vị SDLĐ mới thành lập phải được phổ biến các quy định về quy trình, TTHC lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ít nhất 1 lần trong năm. Rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Ngành và đề nghị công nhận bổ sung các báo cáo viên pháp luật mới.

 

Theo BHXH VN

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346803
Hôm nay: 11Theo tuần: 180Theo tháng: 1017