Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Tăng cường quản lý, phát triển BHYT toàn dân

In
Sáng ngày 19/01, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố tổng kết công tác y tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương

 

Báo cáo năm 2017 của Bộ Y tế nêu 10 dấu ấn nổi bật về phát triển y tế, tập trung đánh giá các mảng công tác về xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật, khám, chữa bệnh, quản lý y tế tư nhân, thực hiện y tế dự phòng, y tế cơ sở, dân số - kế hoạch hóa gia đình, quản lý dược… 
Về phát triển BHYT, Bộ Y tế đánh giá, trong năm qua việc đưa chi phí tiền lương vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh góp phần khuyến khích người dân tham gia BHYT. Các biện pháp nâng cao tỷ lệ người tham gia BHYT trên cả nước được tích cực thực hiện; số người tham gia BHYT đạt gần 81 triệu người, đạt tỷ lệ 86,4%, vượt 4,2% so với chỉ tiêu Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 169 triệu lượt người. 
Trong năm 2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Tăng cường công tác truyền thông về tác động của điều chỉnh giá dịch vụ y tế, đơn giản thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh của thẻ BHYT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa, hạn chế việc lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Phối hợp với BHXH Việt Nam giải quyết các vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. 
Trong năm 2018, Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thiện văn bản hướng dẫn và triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Triển khai các giải pháp để mở rộng đối tượng tham gia BHYT, đặc biệt là người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người là nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thanh toán khám, chữa bệnh BHYT, quản lý và sử dụng Quỹ BHYT có hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông về nghĩa vụ và quyền lợi khi mua BHYT, phổ biến hướng dẫn và tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT. Tăng cường công tác quản lý nhà nước BHYT, thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT. 
Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế tại địa phương, tập trung thanh tra, kiểm gia, giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh trong việc sử dụng Quỹ BHYT, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có. Lập phương án xác định phần ngân sách nhà nước năm 2018 dự kiến giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập để thực hiện các nhiệm vụ: mua và hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng; thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tham gia sử dụng dịch vụ y tế công lập… Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT được Chính phủ giao. Bảo đảm ngân sách mua thẻ BHYT cho các đối tượng được nhà nước hỗ trợ 100%, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên tham gia BHYT./.

 

Theo BHXH VN

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347248
Hôm nay: 41Theo tuần: 434Theo tháng: 434