Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Tiếp tục tổ chức đấu thầu thuốc tập trung để giảm giá thuốc

In

Đó là một trong những kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với BHXH Việt Nam về kết quả công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 vừa được Văn phòng Chính phủ ra Thông báo.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ngày 4/1/2018, tại Trụ sở BHXH Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với BHXH Việt Nam về kết quả công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ và BHXH Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo BHXH Việt Nam báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

Năm 2017, BHXH Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, tổ chức chính trị- xã hội, cấp uỷ, chính quyền các địa phương, đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng dụng CNTT. Vì thế, đã phát huy hiệu quả trong việc hiện đại hoá ngành BHXH; đặc biệt là trong việc kiểm soát chi phí KCB, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ; chi trả nhanh chóng, kịp thời, đúng chế độ; bảo đảm quyền lợi của người dân, chỉ số hài lòng của người dân ngày càng tăng. Bên cạnh đó, công tác phối hợp thanh kiểm tra được đẩy mạnh; quản lý, sử dụng và đầu tư quỹ hiệu quả; kiện toàn bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; chủ động triển khai các giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia vào quá trình xây dựng Đề án cải cách chính sách BHXH để trình Hội nghị Trung ương 7.

Bên cạnh những kết quả tích cực trên, vẫn còn một số tồn tại như: Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH còn thấp, nhất là BHXH tự nguyện; tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT còn diễn ra khá phổ biến; chế tài xử phạt chưa nghiêm; công tác thanh tra chuyên ngành chưa được nhiều; việc phối hợp với các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và các bộ, ngành Trung ương có lúc, có nơi chưa được chặt chẽ.

Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2018, các bộ, ngành và BHXH Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ làm tốt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ. Cụ thể:

BHXH Việt Nam chủ động phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan làm tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH; thanh tra, xử lý nghiêm tình trạng nợ đọng, trốn đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và các bộ, ngành trung ương trong việc tổ chức thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tiếp tục tổ chức đấu thầu thuốc tập trung để giảm giá thuốc, kể cả đối với biệt dược gốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với các bộ: Y tế, Tài chính, Quốc phòng, Công an nghiên cứu, đề xuất việc đấu thầu thuốc tập trung đối với thuốc do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sử dụng trong KCB BHYT để bảo đảm công khai, minh bạch; nghiên cứu, đề xuất việc đấu thầu tập trung đối với vật tư, thiết bị y tế trong năm 2018.

Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, xây dựng dự toán thu, chi BHXH năm 2018; hoàn thiện dự thảo quyết định để trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 598/TB-VPCP ngày 22/12/2017 của Văn phòng Chính phủ. Chỉ đạo các cơ quan tài chính địa phương kịp thời chuyển đủ kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho người dân từ nguồn NSNN theo quy định; chỉ đạo cơ quan Thuế phối hợp với cơ quan BHXH trong việc trao đổi dữ liệu, thanh kiểm tra và xử lý những đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Bộ LĐ-TB&XH khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ tại các DN đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn, mất tích mà đang còn nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, không còn khả năng trả nợ, để trình Chính phủ. Hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam để trình Chính phủ.

Bộ Y tế rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn thực hiện chính sách BHYT. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành quy định về đấu thầu tập trung đối với một số vật tư, thiết bị y tế có tỉ trọng chi phí lớn, tần suất sử dụng nhiều và có nhiều mức giá khác theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng đến năm 2030 hệ thống trụ sở các bộ, ngành, cơ quan trung ương tại Thủ đô Hà Nội theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp ngày 11/8/2017.

 

Theo BHXH VN

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347247
Hôm nay: 37Theo tuần: 430Theo tháng: 430