Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019

“Xây dựng cơ quan BHXH Việt Nam hiện đại chuyên nghiệp – Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”

In

Đó là chủ đề phong trào Thi đua yêu nước khối các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương phát động tại Hội nghị Công chức, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam năm 2018 vừa được tổ chức chiều ngày 05/01/2018 tại Hà Nội.

 

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương phát động phong trào thi đua năm 2018.

Để thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của Ngành năm 2018 với chủ đề “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp” do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam phát động phong trào Thi đua yêu nước khối các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam với chủ đề: “Xây dựng cơ quan BHXH Việt Nam hiện đại chuyên nghiệp – Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Phong trào thi đua tập trung thực hiện 08 nhiệm vụ được giao:

Một là, nâng cao hơn nữa tính chủ động, hiệu quả trong tham mưu, quản lý điều hành; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2018 và kế hoạch cụ thể từng năm trong giai đoạn 2016 – 2020.

Hai là, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; hoàn thiện việc cấp mã số BHXH, cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; bàn giao sổ BHXH cho người lao động; đồng bộ dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT; quản lý sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH, BHYT trong dài hạn; nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, tăng trưởng quỹ.

Ba là, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, lấy việc công khai, minh bạch, đơn giản thủ tục hành chính làm khâu đột phá; tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm quản lý nghiệp vụ theo mô hình xử lý tập trung tại trung ương; rà soát, đẩy mạnh giao dịch điện tử, mở rộng, hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trên mạng Internet.

Bốn là, nâng cao chất lượng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác truyền thông về chính sách pháp luật BHXH, BHYT; góp phần củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp vì sự phát triển bền vững của ngành BHXH.

Năm là, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các địa phương rà soát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xác định, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn cả nước.

Quang cảnh Hội nghị.

Sáu là, rà soát mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trong Ngành, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Chuẩn hóa cán bộ trên cả ba mặt: Chuyên môn, ngoại ngữ và tin học. tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò nêu gương đạo đức công vụ, tinh thần thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn ứng dụng.

Bẩy là, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan và của Ngành; xây dựng tập thể đoàn kết, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan văn hóa, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, xuất sắc và 100% các tập thể, cá nhân trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tám là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải bám sát phong trào thi đua và trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng; đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng của cá nhân, tập thể được nhanh chóng, chính xác, kịp thời, có tác dụng nêu gương, giáo dục học tập và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn cơ quan, toàn Ngành.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương nhấn mạnh, các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam căn cứ các nội dung thi đua để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung thi đua phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị mình; đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam kêu gọi toàn thể công chức, viên chức phát huy tình thần đoàn kết, trí tuệ, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, tạo đà vững chắc cho việc thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm 2018 và các năm tiếp theo./.

 

Theo BHXH VN

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 40Theo tuần: 218Theo tháng: 2013